YourXP

Bewonersparticipatie in 360°

Voor iedereen beschikbaar,
resultaten direct zichtbaar

Vraag de demo aan

YourXP wordt binnenkort:

HELLO Buurman!

1.

Toekomstbeeld

Situatie en toekomstscenario’s worden interactief, in 360 graden gemaakt

2.

Stemmen

Inwoners en andere stakeholders kunnen eenvoudig (anoniem) stemmen, vanaf iedere plek

3.

Data

Resultaten worden automatisch verzameld en inzichtelijk gemaakt

Probeer het zelf

YourXP vereenvoudigt en versnelt het participatieproces

Participatie in de leefomgeving

Veranderopgave

De maatschappij verandert. Wetgeving versimpelt (Omgevingswet 2021) en de houding van de overheid verschuift van “nee, tenzij” naar “ja, mits”.

Burgers en andere belanghebbenden willen meer participeren in beslissingen die te maken hebben met hun leef- en werkomgeving.

Overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars staan voor de opgave om bij (her)inrichting van gebieden en wijken meer ruimte te bieden aan initiatieven en lokaal maatwerk. Zij zijn op zoek naar nieuwe instrumenten om dit mogelijk te maken.

Inwonersparticipatie in 360°

YourXP

Heeft u plannen om wijken of straten opnieuw in te richten of te renoveren, of projecten te starten die invloed hebben op het gebruik van de buitenruimte? Wilt u hierbij de gebruikers op een innovatieve manier betrekken en tevens het participatieproces versnellen?

YourXP is een tool die gebruik maakt van interactieve, hoge kwaliteit 360-graden video’s, in combinatie met het gebruik van de mobiele telefoon. Bewoners en andere stakeholders kunnen een app downloaden en “rondkijken” in de eigen omgeving. Ondersteund door verklarende teksten en voice-overs worden vragen voorgelegd, en kan (anoniem) gekozen worden voor toekomstige alternatieven.

Hieruit voorkomende data worden voor u gevisualiseerd, en u heeft snel en eenvoudig inzicht in de voorkeuren van uw stakeholders.

Grotere betrokkenheid

Versnelling inspraakproces

Inspraakavonden worden over het algemeen bezocht door een vaste, actieve groep bewoners, met soms als gevolg dat anderen niet tevreden zijn met de (her)inrichting van hun leefomgeving en daarom ook geen verantwoordelijkheid voelen voor het gebruik er van. YourXP biedt een eenvoudige oplossing om deze betrokkenheid te vergroten.

Door het gebruik van de app kunnen inwoners thuis “vanaf de bank” meedoen met het participatieproces. Samen met het gezin kunnen ze hun voorkeuren bepalen. De gemaakte keuzes worden door YourXP verzameld in een database en inzichtelijk gemaakt in grafieken. Dit vereenvoudigt en versnelt het participatieproces.

Wat YourXP biedt

Gemak

Gebruikers nemen eenvoudig thuis, “vanaf de bank”, deel aan het participatieproces; alleen, of samen met het gezin

Versnelling

Inspraakbijeenkomsten zijn niet meer persé noodzakelijk. Het participatie- en inrichtingsproces versnelt en vereenvoudigt

Schaalbaar

Eerder in beeld gebrachte gebieden zijn eenvoudig uit te breiden, of opnieuw in te zetten voor andere doeleinden

Data

Voorkeuren worden verzameld en eenvoudig inzichtelijk gemaakt voor de opdrachtgever

Betrokkenheid

Mensen voelen zich gehoord. Ook inwoners die niet snel bijeenkomsten bezoeken, kunnen op een eenvoudige manier hun stem uitbrengen.

Imago

De opdrachtgever verbetert zijn imago door te laten zien dat hij inwoners op een innovatieve manier wil laten participeren in besluitvorming

Ontwerpfases

YourXP is in te zetten in meerdere ontwerpfases: schets-, voorlopig en/of definitief ontwerp

Huisstijl

Het uiterlijk van YourXP is aanpasbaar aan de huisstijl van de opdrachtgever

Privacy

Verzamelde gegevens zijn beveiligd volgens de regels van Europese privacywetgeving. Hosting vindt plaats op een dedicated server

Over ons

In 2015 werd in Rotterdam VR Composers opgericht; een bedrijf dat zich specialiseert in het produceren van hoge kwaliteit 360-graden video’s. Manoli Tsigonakis was verantwoordelijk voor productontwikkeling, Gerdien Wessels voor het management.
 
Tijdens het maken van de video-producties bleek dat er behoefte
bestond aan een product voor (interactieve) 360-graden video’s,
dat kon worden ingezet als instrument om mensen virtueel
bestemmingen te laten “ervaren”, en te laten participeren bij de
inrichting van de leefomgeving.
Om dat mogelijk te maken is, naast het productiebedrijf VR Composers, in 2017 CityXP opgericht, als instrument om steden te promoten. Hier uit is YourXP (2018) voortgekomen, dat aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en burgerparticipatie.
 
Manoli en Gerdien worden intussen bijgestaan door een aantal vaste medewerkers en freelancers (developers, 3D-artists, filmers), die samen hard werken aan de verdere ontwikkeling van de producten. Studenten van onderwijsinstellingen als Grafisch Lyceum Rotterdam en Hogeschool Rotterdam lopen met veel plezier stage bij VR Composers/CityXP.

Testimonials

"Inspired by Sherry Arnstein’s famous ‘ladder of citizen participation’, cities have struggled with involving and empowering citizens in the planning of their public spaces. This tool has the potential to change the way in which citizen participation is carried out for good, and for the better."
Martin Boisen
Independent advisor at For the Love of Place
“Augmented and virtual reality promises to provide tremendous opportunities for imaginative communities” Uit: Govers, Robert (2018) Imaginative Communities
Robert Govers
independent international adviser, scholar,
speaker and author on the reputation of cities, regions and countries.
"This technology is really worth looking at for cities and destinations looking to enhance the visitor experience. Check out YourXP.net and what they are doing."
JULIAN STUBBS
Founder & CEO of UP THERE, EVERYWHERE
"This technology reveals the city from the people's point of view. That alone would be worth the attention. It is of great interest to the place marketing segments."
Caio Esteves
Caio Esteves

Neem contact op

Wij houden van persoonlijk contact. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Laat hieronder dan uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op voor een kennismaking en het geven van een demo.